Úspěšný růst

I díky nám firma Runecast celosvětově roste a získala důvěru dalších silných investorů.

INVESTICE DO TĚCH NEJLEPŠÍCH

Investujeme do těch nejlepších lidí a týmů v oboru. Příkladem je investice do společnosti Q2 Pharma, která je spojena se jménem nositelky Nobelovy ceny Ady Jonáthové.

Aktivní zapojení

Stáváme se partnery a pomáháme tak s vytvářením reálného byznysu s pomocí našich odborníků a akceleračních programů.

Sekuritizace investic

Diverzifikujeme a s rozvahou investujeme do firem a oblastí, kterým rozumíme.

Kompetence

Opifer při investování do inovativních firem využívá více než 20 let zkušeností členů našeho týmu v této oblasti, kteří doposud zrealizovali více jak dvě desítky úspěšných investic v objemu stovek miliónů korun.

Do všech investic jdeme vždy s rozvahou a jako aktivní partner s vysokou přidanou hodnotou. Všechny naše investice podrobujeme důkladné analýze a nezávislému expertnímu hodnocení. Být aktivním partnerem pro nás znamená podílet se na řízení a směřování zainvestovaných firem a díky našim zkušenostem, síti advisorů a mezinárodním kontaktům jim pomáhat růst.

Naše investiční strategie kombinuje investice do inovativních firem s potenciálem vysokého růstu a investice do nemovitostních projektů. Díky ní umožňujeme co-investorům participovat na vysokém zhodnocení, které inovativní firmy přinášejí, být u toho, když se mění svět, a zároveň nepodstupovat příliš vysoké investiční riziko.

Inovativní firmy

Investiční strategie

Zaměřujeme se na investice typu pre-seed od 100 tis. EUR a seed do 750 tis. EUR. Stáváme se lead investorem. Preferujeme investice do společností s reálným produktem, nejlépe i tržbami.

Exitová strategie

Od počátku komunikujeme s exitovými nebo případně následnými investory z celého světa. U těchto firem pracujeme s investičním horizontem 4-7 let.

Nemovitostní projekty

Investiční strategie

Naše investice směřují do projektů, které díky své povaze vyžadují vysoké nasazení a následně přináší nadstandardní výnosy. Vždy spolupracujeme s těmi nejlepšími developery a dalšími profesionály z oboru.

Exitová strategie

Investujeme s předem definovanou exitovou strategií v investičním horizontu do 5 let.

Celkové aktuální portfolio